Cookie Manager

Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.masaza-sprostise.si

Vašo uporabo in dostop do spletnega mesta www.masaza-sprostise.si in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji, kot tudi nekateri zakoni.

Prosimo, da splošne pogoje preberete. Z vstopom na s spletnego mesto www.masaza-sprostise.si potrjujete, da ste s splošnimi pogoji seznanjeni ter z njimi soglašate, sočasno se strinjate, da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Splošni pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto, razen za posamezne storitve ki imajo svoja pravila in pogoje (na primer nagradni natečaji, ali vsebine nagradnega tipa), v teh primerih veljajo pogoji in pravila ki se nanašajo na te vsebine.

Spreminjanje pogojev uporabe

Lastnik spletnega mesta www.masaza-sprostise.si, si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno mesto www.masaza-sprostise.si smete uporabljati izključno za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.masaza-sprostise.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Varovanje zasebnost in osebni podatki uporabnikov

Pri uporabi določenih storitev in funkcionalnosti na spletnega mesta www.masaza-sprostise.si, morate opraviti vpis podatkov, pri katerih boste morali posredovati vse zahtevane podatke in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Lastnik spletnega mesta se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varovanju osebnih podatkov - Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07).

Upravljavec zbirke/ Lastnik lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnih natečajih, akcijah, popustih, vzorčenju, anketiranju in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Lastnik/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla, če določena funkcionalnost na spletnem mestu zahteva registracijo. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti družbo lastnika. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik spletnega mesta www.masaza-sprostise.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta www.masaza-sprostise.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali lastniku spletnega mesta. Ravno tako ni dovoljeno onemogočeanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: .

Omejitev odgovornosti

Lastnik spletnega mesta ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta www.masaza-sprostise.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Lastnik in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Lastnik in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta www.masaza-sprostise.si z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnega mesta www.masaza-sprostise.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil lastnik ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom spletnega mesta www.masaza-sprostise.si , storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta www.masaza-sprostise.si ne uporabljate več.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnega mesta www.masaza-sprostise.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in lastnikom.

Lastnik lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice lastnika, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo spletnega mesta ali informacij, danih ali pridobljenih pri lastniku, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja spletnega mesta www.masaza-sprostise.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in lastnikom glede na storitve spletnega mesta www.masaza-sprostise.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in lastnikom glede na storitev spletnega mesta. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

V Ljubljani 6.6.2011

Masažne tehnike in cenik

Opravljamo več vrst masaž, od sprostitvenih, klasičnih masažnih tehnik, reflekso terapije ter športne masaže, ponudbo poglejte v ceniku. Odločite se lahko za paket masaž ali darili bon in prihranite.

 

Masažni salon - lokacija

Sodobno opremljen in sproščujoč masažni salon, na Hacquetovi 7 (Župančičeva Jama) v Ljubljani, ki vas že ob prihodu v salon navda s sproščenim ter toplim občutkom in bo le v pomoč pri vaši popolni sprostitvi duha. Kako do nas?

 


Rezervacije

Sprejem strank le po predhodni rezervaciji. Poglejte si možnosti naročil in rezervacije.

Rezervacije možne tudi po telefonu:
041 970 742.

promo Za posebne priložnosti ali darila so na voljo darilni boni in paketi masaž.